Ooglaseren en de verschillende types behandelingsmethodes

Veilige ooglaserbehandelingen

Welke ooglaser behandelingsmethode past het best bij mij?

Ooglaseren behelst de behandeling van alle refractiestoornissen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme met de excimerlaser. De ooglaser behandelingsmethode is volledig pijnloos. We laseren beide ogen in één keer. Pas na een grondig vooronderzoek zal de oogarts beslissen welke ooglaserbehandeling best past bij uw refractiestoornis.

 

Hoe gaan we te werk?

Afspraak maken

Waarom ooglaseren?

Indien u contactlenzen draagt, kan het zijn dat u lensmoeheid vertoont, waarbij u uw contactlenzen steeds kortere tijd kan verdragen. De oorzaak hiervan is te vinden bij telling van de endotheelcellen met de microscoop. Een zachte contactlens is als een laagje plastiek op het hoornvlies en zorgt elke dag voor zuurstofgebrek, waardoor de endotheelcellen afsterven. Indien de celtelling daalt onder 1200 cellen/mm2, dan treedt er corneaoedeem op, waarbij u halo’s en ‘s avonds troebel ziet. Hieronder een foto van de endotheelcellen.

endotheel

Anatomie en functie van het hoornvlies

refractie chirurgieAlle ooglaser ingrepen gebeuren op het hoornvlies of op de ooglens. Het hoornvlies is een dun doorzichtig laagje van ongeveer een halve millimeter dik. Het bevindt zich vooraan het oog. Het ligt voor de pupil en het regenboogvlies. Achter de pupil ligt de ooglens, welke een biconvexe vorm heeft (dus bol). Het hoornvlies en de ooglens projecteren de binnenkomende lichtstralen op het netvlies achteraan het oog. De oogzenuw zal alle informatie die toekomt op de gele vlek van het netvlies dan als een elektrische impuls naar de hersenen doorsturen.

Types refractiestoornissen: bijziendheid, verziendheid, astigmatisme

Myopie of bijziendheid: het oog is te lang. Hierdoor valt het licht, gebroken door het hoornvlies en ooglens, voor het netvlies in plaats van erop. Patiënten met deze refractiestoornis zien niet helder op afstand, maar kunnen wel lezen zonder bril of contactlenzen. De laserbehandeling voor bijziendheid heeft als doel het hoornvlies af te vlakken. Zo zullen de lichtstralen terug op het netvlies vallen.

Hypermetropie of verziendheid: Het oog is te kort. Zo worden de lichtstralen achter het netvlies geprojecteerd. Een patiënt met deze refractiestoornis ziet onscherp voor ver en dichtbij. De laser zal het hoornvlies boller maken, zodat de binnenkomende lichtstralen terug scherp op het netvlies vallen.

refractie chirurgieAstigmatisme of cilinderafwijking: Het hoornvlies heeft bij deze refractiestoornis een verschillende kromming in de horizontale en verticale as. De vorm is als een rugbybal in plaats van een ronde bol. De patiënt ziet de lijnen gekromd. De laser zal in de ene as meer corrigeren dan in de andere as, zodat de patiënt terug scherp ziet. Deze afwijking komt vaak gecombineerd voor met de hierboven beschreven refractiestoornissen. De laser zal de verschillende afwijkingen in één stap behandelen. Op dit beeld ziet u dat de verticale as van het hoornvlies krommer is dan de horizontale.

Types laserbehandelingen

Lasik ooglaseren

LASIK ooglaserenDit is een ooglasertechniek ter correctie van alle refractiestoornissen (van bijziendheid van -9 tot verziendheid van +3.5D). De oogarts maakt een fijn hoornvliesflapje op een pijnloze manier. De ogen laseren duurt slechts enkele seconden. Beide ogen laseren we in één keer. De dag na de behandeling kan u alle activiteiten hervatten en ziet u reeds erg goed. Indien u ouder bent dan 45 jaar dan zal u na het ooglaseren vaak nog een leesbril nodig hebben, tenzij u kiest voor monovision. Hieronder vindt u een video met meer uitleg.

Lasik ooglaser werd voor het eerst uitgevoerd in 1989 door Dr. Pallikaris uit Griekenland. Het betreft een erg veilige ooglaser techniek met een zeer hoog slaagpercentage. We passen deze techniek toe in 10% der gevallen. In 90% van de gevallen wordt de nieuwe ReLEx SMILE  ooglaser techniek toegepast.

 

ReLEx SMILE ooglaseren

Ooglaseren
Carl Zeiss Visumax

Het maken van een hoornvliesflapje bij ReLEx SMILE ooglaseren is overbodig door het gebruik van de “ReLEx SMILE” technologie. De naam staat voor SMall Incision Lenticular Extraction. Deze nieuwe revolutionaire techniek wordt in het Laser Vision Clinics toegepast door Dr. De Wilde. De correctie van de refractiestoornissen bijziendheid en astigmatisme kan nu volledig in “one step” met één laser (de femtosecondlaser) worden uitgevoerd. Deze techniek biedt heel wat voordelen:

  • Het geeft minder “droog oog” probleem postoperatief, omdat we geen flap meer hoeven te maken.
  • De zenuwen in het hoornvlies worden nog nauwelijks beschadigd. Het is te vergelijken met de evolutie van een open buikingreep naar een sleutelgatoperatie.
  • De stabiliteit en integriteit van het hoornvlies en het nachtzicht zijn beter na de ingreep dan met de klassieke flapjestechniek.
  • Omdat we in een gesloten milieu de ogen laseren, verhoogt ook de precisie.

Meer info over de ogen laseren met ReLEx SMILE

 

 

Custom Lasik

Dit is een ooglasertechniek waarbij we speciale software gebruiken. Er wordt voor deze gepersonaliseerde techniek gekozen indien het hoornvlies erg dun is of u ‘s nachts een erg wijde pupil heeft en klachten hebt van slecht nachtzicht. Indien na een grondige analyse met de aberrometer er hoge orde aberraties blijken te zijn, dan zal de arts eventueel beslissen dat Custom lasik voor u de oplossing is. Na de lasertherapie zal u dan beter kunnen zien bij het auto rijden in de avond en bovendien zal het contrast verbeteren. U zal ook minder hinder ondervinden van halo’s omheen de voorwerpen. In ongeveer de helft van de gevallen zien we dat de patiënten een of meerdere lijnen winnen bij het lezen van de Snellen kaart. We bekomen dus als het ware “arendsogen”. Het maken van het hoornvliesflapje gebeurt op dezelfde manier als bij Lasik.

 

PRK

De laserstralen komen op de meest oppervlakkige laag van het hoornvlies, de epitheellaag, terecht. Nadien plaatst men een drietal dagen een beschermende contactlens op het oog. Het herstel verloopt trager en het zicht kom trager terug dan bij Lasik. De arts kan voor PRK kiezen indien het hoornvlies bijvoorbeeld te dun is voor een Lasik behandeling. Beide ogen kunnen we samen laseren. We voeren deze behandeling uit in 15% van de gevallen.

 

PTK

Therapeutische laserbehandeling voor recidiverende hoornvlies erosie. De laser schaaft een fijn laagje van het membraan van Bowman, zodat we het scheuren van het hoornvlies voorkomen. Na het laseren van de ogen wordt een contactlens geplaatst. Het zicht herstelt pas na enkele dagen.

 

Bioptics

Bij deze combinatietechniek van lensimplantatie en laser kan men refractiestoornissen van meer dan -9 dioptrie en meer dan + 4 dioptrie behandelen. Eerst wordt de lensimplantatie uitgevoerd onder druppelnarcose van het ene oog. Deze lens klikt met 2 klauwtjes vast op het regenboogvlies. Het tweede oog opereren we in principe een week later. De lasercorrectie met Lasik van de restrefractie gebeurt dan 6 weken later in één tijd aan beide ogen.

We implanteren meestal de ICL-implantlens, wat een heel dunne plooibare lens is. Deze plaatst men net voor de eigen lens, dus achter de pupil. Deze lens bezit geen klauwtjes en steunt op de zonulavezels van de eigen lens. Ze kan gebruikt worden voor de correctie van hoge bijziendheid of forse verziendheid. We dienen geen hechting te plaatsen. Nadien kan de eventuele restrefractie worden opgelost met een Lasik behandeling. 1 à 3% van de patiënten kan op termijn wel cataract ontwikkelen. De procedure is echter omkeerbaar. Deze lens biedt ook de oplossing bij de behandeling van keratoconus, wat betreft de bijziendheid component. We beschikken over de Vumax echografie apparatuur, waarmee we heel precies de oogstructuren in beeld kunnen brengen. Zo kunnen we steeds op een betrouwbare manier de lensdiameter bepalen. We kunnen nu ook torische ICL implanteren. Hiermee zal zowel de bijziendheid als de cilinderafwijking van het oog worden gecorrigeerd.

 

Hoornvliestransplantatie

Door vertroebeling van het hoornvlies (cornea) kan het zicht dermate mistig worden dat uw oogarts beslist om het hoornvlies te vervangen. Het hoornvlies is afkomstig van een corneabank en betreft een hoornvlies van een pas overleden persoon. Er kunnen verschillende redenen bestaan waarom een hoornvlies troebel wordt. Meest frequent gaat het om een keratoconus, een aangeboren aandoening waarbij het hoornvlies in één sector verdunt en daardoor een erg steile kromming gaat vertonen. Door het uitvoeren van een hoornvliestopografie stelt de oogarts de aandoening vast. Andere redenen van een troebel hoornvlies kunnen zijn:

  • Verlies van endotheelcellen jaren na cataractoperatie met voorkamerlensimplant;
  • Corneadystrofie.

De operatie gaat door onder algemene narcose en duurt ongeveer één uur. Het principe is dat we met een trepaan het zieke hoornvlies verwijderen en dan een nieuwe hoornvlies inhechten. Zo is het zicht terug helder. Het herstel verloopt over ongeveer 1 maand. U dient het oog 6x per dag te druppelen met cortisone om afstoting te voorkomen. U dient ook een vochtinbrengende ooggel toe te dienen.

 

Nevenwerkingen bij ooglaseren op korte termijn

De meest frequente nevenwerking is dat er eventueel nog een bijcorrectie uitgevoerd moet worden. Dit omdat we na de eerste ooglaser behandeling nog geen optimaal resultaat konden bekomen. Dit gebeurt een tweetal maand na de initiële ooglaser behandeling en komt voor in 5 % van de gevallen. Indien de laser u bijvoorbeeld brengt van een bijziendheid van -8 Dioptrie naar -1 Dioptrie, dan kunnen we dit bijwerken. Ook indien u uitkomt op een verziendheid van + 1 Dioptrie of indien er nog een cilinder overblijft.

De kans op infectie is minimaal (1/3000). Dit omdat een flapje de gelaserde zone beschermt. Na de laser dient u antibiotische druppels in te brengen, welke een infectie voorkomen. Indien er toch een infectie optreedt dan zal uw oog rood worden en het zicht verminderen. U dient dan dringend contact op te nemen met de praktijk voor een specifieke behandeling. Na de ingreep kan ook inflammatie optreden van de flap. Dit komt voor bij 1/400 patiënten. De behandeling bestaat uit cortisone druppels. Soms spoelen we onder de flap om een eventueel pluisje te verwijderen.

Het maken van de flap kan ook gepaard gaan met eventuele complicaties. Zo kan de flap niet perfect gecentreerd zijn of kan door technisch falen van de keratoom, welke de flap maakt, de flap voorbeeld onvolledig zijn. In dit geval moeten we een zestal weken wachten alvorens de procedure te kunnen hervatten.

Patiënten kunnen ook hinder ondervinden van halo’s. Dit is een storende ring rond een lichtbron. In de regel zal dit neveneffect na enkele maanden vanzelf verdwijnen.

Epitheelingroei is een afwijking welke vooral optreedt nadat we een bijcorrectie hebben uitgevoerd. Er groeien celletjes onder de flap welke we naderhand dienen weg te spoelen.

 

Nevenwerking op langere termijn

Als late complicatie kan een corneaectasie optreden. Hierbij ontstaat van binnenuit een soort blaasje op het hoornvlies waardoor het zicht daalt. Deze afwijking is uiterst zeldzaam en treedt vooral op indien men te diep zou laseren. Dit is initieel te verhelpen met een halfharde contactlens en in tweede fase kunnen we opteren voor een corneal crosslinking (CXL).

Met deze methode verstevigen we het collageen van het hoornvlies. De indicatie voor CXL is vooral een evolutieve keratoconus. Daarnaast kan men ook marginale pellucide degeneratie, cornea-ectasie en na PRK met CXL behandelen. De oogarts zal eerst een kleurstof (riboflavine) op het hoornvlies aanbrengen. Daarna bestralen we gedurende 30 minuten het hoornvlies met UV led licht om deze kleurstof te activeren. Zo neemt de rigiditeit van het hoornvlies met 300% toe.

De frequentie van complicaties is vooral afhankelijk van de ervaring welke de chirurg heeft. Lasik wordt in het Laser Vision Clinics reeds sinds 1997 uitgevoerd. Er is dus reeds een zeer brede ervaring met deze techniek. Dr. De Wilde voerde zelf reeds meer dan 5000 lasik ingrepen met succes uit. Lasik kunnen we ook toepassen indien na een hoornvlies transplantatie er nog een restcorrectie overblijft. Indien na de PRK het resultaat niet optimaal is of indien er na een cataractoperatie nog een groot refractieverschil blijft bestaan tussen de beide ogen, kunnen we dit met lasik corrigeren.

Heeft u nog meer vragen?

 

Terug naar overzicht