fbpx

Droge ogen behandelen

Droge ogen

Een revolutionaire langwerkende behandeling tegen droge ogen.

Droge ogen vormt een probleem bij ongeveer 1.8 miljoen belgen. Studies tonen aan dat dit veelal veroorzaakt wordt door een slechte smering van het oogoppervlak. Dit als gevolg van een verstoorde samenstelling van het traanvocht door een verstopping van de meibomiusklieren. Een goede reden dus om het probleem ernstig te nemen. Het Eyecenter biedt als eerste privékliniek in België een langwerkende behandeling aan. Deze behandeling pakt in tegenstelling tot oogdruppels wel de oorzaak aan.

Wat is de samenstelling van onze traanfilm?

De traanfilm is samengesteld uit de traanvocht, mucus en lipiden laag. Deze wordt door 80 meibomiusklieren geproduceerd.traan De productie van de waterige laag kan afnemen of de lipidenlaag kan verminderen indien deze klieren aangetast worden. Wanneer de samenstelling van de traanfilm op die manier wijzigt kan men symptomen van droge ogen krijgen.

Men mag het probleem van droge ogen niet onderschatten. Het effect van droge ogen kan in veel gevallen ernstige klachten geven. De ogen zien rood of jeuken en je hebt permanent het gevoel dat er iets in zit. Na lange tijd kan er gezichtsverlies optreden. Via onderstaande video kan je duidelijk zien hoe droogte het oog kan beschadigen.

Oogdruppels voor droge ogen en andere behandelingen?punctum plug

Men kan de patiënt voorzien van kunsttranen of oogdruppels voor droge ogen. De samenstelling van deze oogdruppels voor droge ogen verschilt volgens de diagnose van welk type droog oog u hebt.

Bij onvoldoende traanproductie kan men het traanpunt van het ooglid tijdelijk of permanent occluderen door het plaatsen van een punctum plug uit silicone. De eigen tranen blijven zo langer in contact met je oog. Deze behandeling is omkeerbaar.

Hoe verloopt het vooronderzoek?

In het vooronderzoek worden testen uitgevoerd om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor de behandeling. Het vooronderzoek ziet er als volgt uit:

 1. NiBUT: door middel van een non-invasieve test wordt er gemeten na hoeveel seconden de tranenfilm opdroogt. 
 2. Daarna volgt de meibografie waarbij het onderste ooglid pijnloos wordt omgeklapt, zodat de meibomiusklieren zichtbaar worden. Het totale verlies aan meibomiusklieren wordt zo weergegeven. Bij een verlies van 30% komt de patiënt in aanmerking voor de behandeling.
 3. Vervolgens gebeurt de klinische evaluatie van de osmolariteit van de menselijke tranen. Met behulp van de Tearlab wordt de osmolariteit opgemeten ten einde de diagnose van droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) te helpen stellen bij patiënten bij wie deze aandoening wordt vermoed. 
 4. De laatste test is de Schirmertest, hierbij wordt een klein strookje papier tussen het oog en de ooglidrand geplaatst om de hoeveelheid traanproductie op te meten.
 5. Na deze testen volgt een gesprek met de patiënt waarin de bekomen waarden besproken worden en extra informatie over de eventuele behandeling gegeven wordt. 

Droge ogen behandelen met lichttherapie

Met behulp van de Eye-light bieden wij voor de meeste patiënten een langwerkende behandeling tegen droge ogen aan.

Stap 1

Met de Eye-light behandelen wij de oorzaak en niet de symptomen van droge ogen.

De Eye-light maakt gebruik van twee technologieën, nl. OPE (Optimal Power Energy) en LLLT (Low Laser Light Therapy).

De OPE maakt gebruik van lichtflitsen om de meibomiusklieren in het ooglid te stimuleren en te activeren. De hoge dosering aan licht zorgt ervoor dat de klieren weer op gang komen zodat de productie van lipiden aanzienlijk verbetert.

IMG_2769IMG_2771

Stap 2

Aansluitend aan de OPE lichtflitsen volgt de LLLT. Dit is een nieuwe lasertherapie die via een masker beide oogleden behandelt. Dit licht stimuleert celvernieuwing, dus ook die van de meibomiuskliertjes. Hoewel het masker met koud licht werkt ervaart u toch een warm gevoel. Dit komt door energie die vrijkomt bij de celvernieuwing en is dus teken dat het masker werkt. Daarnaast zorgt de warmte ervoor dat de verstoppingen van de klieren verdunnen en deze uiteindelijk worden opgelost. De verstopping is vaak een opeenhoping van een vetsubstantie dewelke verdund wordt door opwarming.

IMG_2773

 

Stap 3

Vervolgens gebeurt een expressie van de meibomiusklieren. Hierbij worden kleine “peddels” gebruikt om het ooglid samen te drukken om de inhoud van de meibomiusklieren te secreteren. De klieren van patiënten met een meibomiusklierdysfunctie zitten meestal vol met secreties van slechte kwaliteit. Deze afscheidingen blokkeren de klieropeningen, irriteren het oog en laten de tranen te snel verdampen. Het uitduwen van de klieren stimuleert de productie van nieuwe gezonde vetrijke afscheidingen, waardoor de verdamping van de tranenfilm tegengehouden wordt.

 

Indien bij de meibomiusklierexpressie er geen afscheiding vrijkomt spreekt men van een meibomiusklier obstructie. Hierbij kan er met een steriele draadsonde de klieropeningen vrij gemaakt worden. Deze techniek toont een positieve groei in het herstellen van de klierafscheiding en het bevorderen van de groei van nieuw klierweefsel.

 

Een langwerkende behandeling tegen droge ogen.

We zien dat de ogen na 45 dagen een duidelijk verhoogde lipidenspiegel in de tranen bevat. Hierdoor zal de traanfilm minder snel verdampen. Bijgevolg zal de behoefte naar oogdruppels dalen.

Bij ongeveer 80% van de behandelde patiënten is er duidelijk een vermindering van de symptomen. In ernstige gevallen kunnen wij de symptomen stabiliseren zodat de klachten niet meer erger worden.

In het algemeen zien we na een behandeling van droge ogen een duidelijke vermindering  van onderstaande symptomen:

 • droge ogen
 • vreemd lichaam gevoel
 • te veel mucus
 • secreties
 • jeukende ogen
 • branderige ogen
 • rode ogen
 • tranende ogen
 • vaak knipperen
 • moeilijk openen van de ogen.

Deze behandeling is effectief, veilig en licht pijnlijk! Deze neemt ongeveer een half uur in beslag en u kan individueel terug naar huis. Dus begeleiding is absoluut niet nodig. De patiënt kan normale activiteiten onmiddellijk verderzetten en kan naar believen blijven gebruik maken van oogdruppels. Tijdens de behandelingsperiode, maar ook erna is het noodzakelijk om minstens 2 keer daags de oogleden te masseren en een warmtemasker te blijven gebruiken. In het Eyecenter te Latem voeren wij onze behandeling van droge ogen uit met het Eye-Light toestel.

Hoe gebeurt de behandeling tegen droge ogen?

Heeft u nog meer vragen?