Droge ogen behandelen?

Droge ogen

Droge ogen? Wij bieden u een oplossing aan.

 

Droge ogen (DED: dry eye disease) vormt een probleem bij ongeveer 1.8 miljoen belgen. Studies tonen aan dat dit veelal veroorzaakt wordt door een slechte smering van het oogoppervlak door een verstoorde samenstelling van het traanvocht. Dit komt door een verstopping van de meibomiusklieren.  Een goede reden dus om het probleem van droge ogen ernstig te nemen. Het Eyecenter biedt als eerste privékliniek in België een oplossing voor symptomen van droge ogen aan. Met behulp van de Intense Pulsed Light (IPL) bieden wij voor de meeste patiënten een oplossing aan.

Afspraak maken

Wat zijn de symptomen van droge ogen?

 

De patiënt ervaart een zanderig korrelig gevoel aan het oog met vaak reflex tranen tot gevolg.  Vaak zijn de symptomen van droge gecombineerd met rode ooglidranden en korstjes op de wimperrand. De patiënt klaagt dan van jeukende ogen. Bij meibomiusklierdysfunctie (MGD) bevatten de tranen te weinig lipiden waardoor de traanfilm te snel verdampt.

Een patiënt met symptomen van droge ogen heeft veel voorkomende symptomen zoals rode ogen, wazig zicht, veel tranen en jeukende ogen.

Meibomiusklierdysfunctie als hoofdoorzaak van droge ogen.

 

Recente studies wijzen uit dat de meeste gevallen van droge ogen tot stand komen door een verstoorde samenstelling van het traanfilm. Met als gevolg dat de ogen slecht gesmeerd worden. Dit komt door een verstopping van de meibomiusklieren. Voorheen werd gedacht dat een een tekort aan traanvocht de hoofdoorzaak is van droge ogen. Dit verklaart waarom men nog steeds zoveel kunsttranen voorschrijft. Echter in ongeveer 80% van de patiënten met symptomen van droge ogen zijn er problemen met de meibomiusklieren. De meibomiusklieren zijn kleine klieren die achter de rand van het ooglid liggen. Deze klieren voegen een olieachtige substantie toe aan de tranen van de traanfilm telkens wanneer iemand knippert. Deze substantie heeft dezelfde eigenschappen als olie, het drijft namelijk op water. Hierdoor komt deze laag bovenop de traanfilm te liggen en vormt het een laag die verhindert dat de tranen minder snel verdampen.

Als de toevoeging van deze lipiden wordt verhinderd door een verstopping of verminderde productie zal de samenstelling van de traanfilm minder goed zijn, waardoor een slechte smering en snellere verdamping wordt veroorzaakt. Dit wordt ook wel een meibomiusklierdysfunctie (MGD) genoemd.

Bijkomende oorzaken van droge ogen?

 

Bij het ouder worden, vermindert de kwaliteit van de traanfilm. Bovendien neemt de productie van traanvocht, van de traanklier, af. Bij een vrouw is dit gerelateerd aan de menopauze met gedaalde oestrogeenspiegels. Deze problematiek wordt echter versneld bij bepaalde aandoeningen zoals rheuma en inname van antidepressiva. Dus het ouder worden en/of wijzigingen in de hormonenspiegel zijn dus bijkomende oorzaken van droge ogen. Als deze voorkomen in combinatie met een meibomiusklierdysfunctie dan kunnen de symptomen van droge ogen ook veel ernstiger zijn.

Bijkomend zien we bij heel wat patiënten een blefaritis (ooglidrandontsteking) door het minder functioneren van de meibomiusklieren in het ooglid. Ook hier daalt de traanfilmkwaliteit met symptomen droge ogen als gevolg.

Symptomen van droge ogen kunnen ook optreden na chirurgie op het hoornvlies of de conjunctiva. Het lang dragen van zachte contactlenzen leidt vaak tot een symptomen van droge ogen met roodheid van de conjunctiva.

Wat is de samenstelling van onze traanfilm?

meibomius klieren
shutterstock

De traanfilm is samengesteld uit door de traanvocht, mucus en lipiden laag die door 80 meibomiusklieren geproduceerd wordt.
De productie van de waterige laag kan afnemen of de lipidenlaag kan verminderen. Wanneer de samenstelling van de traanfilm op die manier wijzigt dan men symptomen van droge ogen krijgen.

Men mag het probleem van droge ogen niet onderschatten. Het effect van droge ogen kan in veel gevallen ernstige klachten geven. De ogen zien rood of jeuken en je hebt permanent het gevoel dat er iets in zit. Na lange tijd kan er gezichtsverlies optreden. Via onderstaande video kan je duidelijk zien hoe droogte het oog kan beschadigen.

 

 

Hoe kan men droge ogen behandelen?

 

punctum plug

Men kan de patiënt voorzien van kunsttranen of oogdruppels, maar de samenstelling van deze oogdruppels verschilt volgens de diagnose van welk type droog oog u hebt.

Bij onvoldoende traanproductie kan men het traanpunt van het ooglid tijdelijk of permanent occluderen door het plaatsen van een punctum plug uit silicone. De eigen tranen blijven zo langer in contact met je oog. Deze behandeling is omkeerbaar.

Indien er Meibomius-klier dysfunctie is, zal de arts u eerst een behandeling met warme compressen voorstellen met een reiniging van de ooglidranden. Soms wordt dit gecombineerd met het aanbrengen van een antibiotica zalf op de ooglidrand of zelfs een antibioticakuur.

blephasteam

Een volgende stap is Thermoeyes of Eyecopad waarbij u dagelijks warme pads op de oogleden legt gedurende een 20-tal minuten.  De Meibomius-kliertjes zullen hun talgproductie dan beter kunnen uitscheiden op de ooglidrand.

Blephasteam is een toestel waar stoom zich rondom het oog verspreidt achter een beschermende bril. De meibomiusklieren warmen op en hun secreties worden vloeibaarder en scheiden zich makkelijker af.

De bovenstaande producten bieden een kortstondige verlichting van de symptomen, maar ze behandelen niet de oorzaak van droge ogen! Het is daarom veel verstandiger om te kiezen voor een langdurige en effectieve oplossing. 

Droge ogen behandelen met de IPL

Behandeling voor droge ogen

Met een IPL-apparaat (Intense Pulsed Light) behandelen wij de oorzaak en niet de symptomen van droge ogen. Met een Xenon-lichttherapie worden lichtflitsen gebruikt om de meibomiusklieren in het ooglid te stimuleren en te activeren. De hoge dosering aan licht en signalen zorgen ervoor dat de klieren weer op gang komen en dat de productie van lipiden terug aanzienlijk verbeterd wordt. Daarnaast zorgt de warmte ervoor dat de verstoppingen verdunt en uiteindelijk wordt opgelost. De verstopping is vaak een opeenhoping van een vetsubstantie dewelke, net als vet, verdund wordt door opwarming. We zien dat de ogen na 45 dagen een duidelijk verhoogde lipidenspiegel in de tranen bevatten. Door de verhoogde lipidenproductie zal de traanfilm minder snel verdampen. Hierdoor zal de behoefte naar oogdruppels dalen.

Bij ongeveer 80% van de behandelde patiënten is er duidelijk een vermindering van de symptomen.  In ernstige gevallen, kunnen wij de symptomen van droge ogen stabiliseren zodat de klachten niet meer in ernst kunnen toenemen.

Dus in het algemeen zien we na een IPL behandeling een duidelijke vermindering  van de symptomen van:

 • droge ogen
 • vreemd lichaam gevoel
 • te veel mucus
 • secreties
 • jeukende ogen
 • branderige ogen
 • rode ogen
 • tranende ogen
 • vaak knipperen
 • moeilijk openen van de ogen.

Deze behandeling is effectief en veilig! Deze neemt slechts enkele minuten in beslag. In het Eyecenter te Latem voeren wij onze IPL behandelingen uit met het E-Eye toestel.

Hoe bepalen we de diagnose van droge ogen?

 

Wij voeren een oogheelkundig en optometristisch onderzoek uit om te bepalen wat de oorzaak is van uw droge ogen. Het is een vijftien minuten durend onderzoek waarbij we de noodzakelijke metingen doen. Pas daarna kunnen wij bepalen of u al dan niet geschikt bent voor een IPL behandeling. Wanneer dit van tevoren werd afgesproken kan bij een positieve uitslag van het onderzoek de IPL behandeling aansluitend plaatsvinden.  Of we maken voor de IPL behandeling een nieuwe afspraak. Gebruikt u kunsttranen en/of draagt u contactlenzen dan vragen wij u om minstens één dag voor het onderzoek om zo weinig mogelijk oogdruppels en/of lenzen in te brengen. Alle onderzoeken dienen ook te gebeuren zonder contactlenzen. Dus het is ook beter om uw contactlenzen op de dag van het onderzoek niet in te steken.

Onderstaande onderzoeken worden uitgevoerd door gediplomeerde optometristen samen met de oogarts.

Tear Lab

 • De snelheid van verdamping van de traanfilm wordt nagegaan aan de hand van de NIBUT (Non invasive -Tear break up time).
 • Conjunctivale inflammatie wordt onderzocht met de Liesamine test.
 • De traanproductie wordt onderzocht (Schirmer test).
 • De traankwaliteit wordt bekeken door het uitvoeren van een Tear Lab test (bepaalt de osmolariteit van de tranen). Een te hoge osmolariteit ( > 308 mOsms/L) leidt tot een inflammatoire cascade waarbij de epitheelcellen meer cytokines gaan produceren. Dit niveau meten we met de Inflammadry test.
 • Bij een spleetlamponderzoek stelt de oogarts vast of er Meibomius-klier dysfunctie is.

Hoe gebeurt de behandeling van droge ogen?

 

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen over “droge ogen”? Neem dan contact op want we helpen u graag verder!

Meer info aanvragen