Privacy Policy

Identiteit

Het Eyecenter is een oogartsenpraktijk in regio Gent, Eeklo, Terneuzen en Merelbeke.
Op deze pagina kunt u alle adressen vinden van het Eyecenter.
Voor privacy gerelateerde vragen, gebruik dit e-mailadres: privacy@eyecenter.be

Algemeen

Dit is de privacy policy van het Eyecenter. Het Eyecenter is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
Het Eyecenter respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens

Het Eyecenter verwerkt de persoonsgegevens die zij via de website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact-en invulformulieren op de website zoals bijvoorbeeld vooronderzoeksformulier. U kunt via de website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Eyecenter verstrekken.
Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de website aan het Eyecenter verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van de ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door het Eyecenter gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en nieuws van het Eyecenter, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van brieven per post. Voor zover wettelijk vereist vraagt het Eyecenter uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.
Het Eyecenter zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal Eyecenter de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Eyecenter of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Eyecenter zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Het Eyecenter bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 5 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die het Eyecenter over u verzamelt. Ook kunt u het Eyecenter verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: privacy@eyecenter.be