Retinale veneuze occlusie (RVO) en macula-oedeem

Retinale veneuze occlusie (RVO) en macula-oedeem secundair aan RVO

 

Hoe werkt het oog?

Het netvlies (de retina) is de binnenste laag van het oog. Ze bekleedt de achterzijde van het oog en bevat miljoenen cellen, die het licht opvangen. Het centrum van het netvlies bevat het grootste aantal lichtgevoelige cellen. Deze zone is dan ook zeer belangrijk voor het zicht en wordt de macula (gele vlek) genoemd. Bij een retinale veneuze occlusie (RVO) wordt het bloed in de bloedvaten van het oog niet meer normaal afgevoerd. Lees hier meer informatie over retinale veneuze occlusie en macula-oedeem secundair aan RVO en kom meer te weten over de behandeling ervan.

 

Wat is een retinale veneuze occlusie?

Bij een retinale veneuze occlusie treedt er een obstructie op in één of meerdere veneuze bloedvaten van het netvlies. Hierdoor neemt de bloedcirculatie sterk af in het oog. Naargelang de plaats van de blokkade maken we een onderscheid tussen twee types:

 • Centrale retinale veneuze occlusie (CRVO): Bij deze vorm treedt er een obstructie op in de centrale veneuze ader van het netvlies. Deze bevindt zich in de oogzenuw.
 • Retinale veneuze takocclusie (BRVO): In dit geval bevindt de blokkade zich echter in een zijtak van de centrale veneuze ader van het netvlies.

 

Wat is macula-oedeem secundair aan RVO?

Ten gevolge van RVO wordt het veneuze bloed vertraagd afgevoerd uit het oog. Dit leidt vervolgens tot zuurstoftekort. Als gevolg hiervan ontwikkelen er nieuwe bloedvaten in het netvlies. Deze nieuwe bloedvaten zijn echter van minderwaardige kwaliteit. Daardoor zullen bloedingen optreden en zal vocht uit de aderen lekken. Dit kan zich vervolgens ophopen in de macula. We spreken dan over macula-oedeem.

 

Wat zijn de symptomen?

 • Wazig zicht;
 • Plots eenzijdige uitval van het gezichtsveld.

LET OP! Indien retinale veneuze occlusie onbehandeld blijft, kan dit leiden tot neovasculair glaucoom.

 

Onderzoeken en diagnose

 • Oogfundusonderzoek: M.b.v. een spleetlamp zal de oogarts het netvlies en eventuele bloedingen pijnloos bekijken.
 • Fluoangiografie: Na het inspuiten van contrastvloeistof in de arm, verspreidt deze kleurstof zich naar de bloedvaten van het netvlies. Zo is het mogelijk om de bloedvaten van het netvlies en eventuele obstructies in beeld te brengen.
 • OCT-onderzoek: Met behulp van een OCT brengen we de verschillende lagen van het netvlies in beeld. Zo kunnen we macula-oedeem enerzijds opsporen en anderzijds de evolutie ervan opvolgen in de tijd.
 • Tonometrie: Aan de hand van een tonometer bepalen we de oogdruk.

 

Behandeling van retinale veneuze occlusie

 • Laserfotocoagulatie: De oogarts zal m.b.v. een laser het gescheurde bloedvat behandelen om zo het lek te dichten. Soms zijn echter meerdere behandelingen vereist.
 • Intra-vitreale injecties: Wanneer nieuwe bloedvaten zich ontwikkelen in het netvlies, behandelen we dit met anti-VEGF injecties. Deze injecties worden in het glasachtig lichaam gespoten. Hiervoor verdoven we het oog d.m.v. oogdruppels.
 • Steroïden implantaten: De oogarts plaatst een klein implantaat aan de achterzijde van het oog. Dit zorgt voor een afname van de zwelling. Bijgevolg voorkomt het verdere schade aan het netvlies.

 

Bron: Novartis. (2019) Wat u moet weten over retinale veneuze occlusie (RVO) en macula-oedeem (MO) secundair aan RVO. Novartis Pharma NV. https://www.eyecenter.be/wp-content/uploads/info_corner/lucentis_patient_brochure_rvo-nl.pdf

 

Terug naar overzicht