Oogarts Gent, Eeklo, Merelbeke en Latem

Oogarts Gent, Eeklo, Merelbeke en Latem

Het Eyecenter is een oogartsencentrum gelegen in regio Gent. De oogklinieken zijn gevestigd in Eeklo, Merelbeke, Sint-Martens-Latem en Terneuzen. Op deze site zal u informatie terug vinden over een aantal veel voorkomende oogproblemen. Hier vindt u ook de praktische informatie voor het maken van een afspraak bij Dr. Fernand De Wilde, Dr. Katrien Vandekerckhove, Dr. Caroline Dauwe en Dr. Kristof Van Schelvergem.

Het medisch team telt vijf oogartsen en heeft een sterke reputatie in de algemene oogheelkunde. Het team bestaat daarnaast uit hoogopgeleid personeel dat u graag met de juiste kundigheid en veel enthousiasme zal ontvangen. Bij het Eyecenter staat u centraal. Het gaat tenslotte om uw individuele oogafwijking die dan ook een heel precieze behandeling vraagt.  Daarom heeft elke oogarts zich gespecialiseerd in een specifiek deelgebied van de oogheelkunde.

Dr. Fernand De Wilde (Latem, Merelbeke)

 • Algemene oogheelkunde
 • Cataractchirurgie
 • Refractieve chirurgie door middel van ReLeX Smile, femtolasik, ICL, implantlenzen…
 • Droge ogen
 • Ooglidcorrecties met de CO2 laser

Dr. Katrien Vandekerckhove (Latem)

 • Algemene oogheelkunde
 • Kinderoftalmologie tot 18jaar
 • Glaucoom
 • Maculadegeneratie
 • Intravitreale injecties
 • Controle diabetespatiënten

Dr. Caroline Dauwe (Eeklo)

 • Algemene oogheelkunde
 • Cataractchirurgie
 • Refractieve chirurgie door middel van ReLeX Smile, femtolasik, ICL, implantlenzen…

Dr. Kristof Van Schelvergem (Merelbeke, Latem)

 • Algemene oogheelkunde
 • Medische retina
 • Fluo-angiografie
 • Controle diabetespatiënten

Dr. Melissa Vereecken (Eeklo)

 • Algemene oogheelkunde
 • Kinderoftalmologie
 • Oculoplastisch, traanweg- en cataract chirurgie

Raadplegingen in het Eyecenter Latem

Na telefonische contactname (09/225.61.90) komt u terecht bij de secretaresse die u in functie van uw probleem zo snel als mogelijk een afspraak zal geven. Desondanks worden we geconfronteerd met oplopende wachttijden. Dit aan de ene kant ten gevolge van het aangroeiend bestand van chronische patiënten en aan de andere kant door de blijvende toeloop van nieuwe patiënten. Het oogartsencentrum is zich bewust van het feit dat dit haaks staat op een efficiënte dienstverlening. Wij proberen daarom al het mogelijke te doen om hier een oplossing voor te vinden. Desondanks zorgt de beperkte instroom (numerus clausus) in de geneeskunde er evenwel voor dat het zeer moeilijk wordt om nog nieuwe oogartsen aan te trekken.

Om u snel te kunnen helpen is het zinvol dat het secretariaat reeds wat voorinformatie krijgt over uw problematiek. Zo kunnen we beter rekening houden met de dringendheid van bepaalde oogziekten. Gelieve in enkele korte bewoordingen uw oogprobleem te omschrijven. Enkele voorbeelden: snelle vermindering van scherpte in één oog, een kwetsuur van het oog of duidelijke ontsteking (roodheid) en pijn aan de ogen. Ook als u een wens heeft als brilvrij zijn of een ooglidcorrectie is het best deze reeds te vermelden bij het maken van de afspraak. Indien u reeds vroeger oogproblemen heeft gehad is het ook nuttig van deze voorgeschiedenis te vermelden (bijvoorbeeld cataract, glaucoom of maculadegeneratie…).

Dringende problemen zullen steeds voorrang krijgen en worden op korte termijn ingelast in het programma. U moet evenwel beseffen dat niet elke klacht als even dringend kan worden beoordeeld. Zoniet wordt het hele afsprakensysteem ontwricht en is niemand meer tevreden.

Onderzoeken

 • algemeen oogonderzoek zowel voor kinderen als volwassenen
 • brilvoorschriften
 • chauffeursonderzoek (medische schifting voor rijbewijs)
 • oogdrukmeting (opsporen van te hoge oogdruk of glaucoom)
 • opvolging van glaucoom door middel van oogdrukmeting en centraal gezichtsveldonderzoek
 • opvolging van diabetespatiënten door middel van netvliesonderzoek en fluo-angiografie (het nemen van foto’s van de bloedvaten van het netvlies na inspuiting van een contraststof)
 • echografie van het voorste oogsegment als voorbereiding op een operatie
 • endotheelmeting (meting van de achterkant van het hoornvlies) als voorbereiding op een cataractoperatie, phake implantlenzen

 

Privacy

De wet op privacy leven wij strikt na. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. Enkel de behandelende arts of optometrist raadpleegt uw dossier. Op eenvoudig verzoek kan u alle info over uw dossier bekomen.

Heeft u nog meer vragen?