Begrippen

Dit behelst de behandeling van alle refractiestoornissen in de oogheelkunde zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme met de excimerlaser. Deze oogheelkundige behandelingen worden uitgevoerd op ambulante wijze in het Laser Vision Clinics (LVC) te Drongen of in het Dr. Binkhorst Eye Center (BEC) te Oostburg (Nl). De behandeling is volledig pijnloos. Bovendien behandelen we beide ogen steeds in één keer.

Patiënten melden zich in ons oogcentrum meestal aan met de vraag: “kan ik van mijn contactlenzen of brillen af?” Pas na een grondig oogheelkundig vooronderzoek zal de oogarts beslissen welke behandeling het best past bij uw refractiestoornis. Vaak betreft het echter een groep van behandelingen.

Refractiestoornissen

Myopie of bijziendheid: het oog is te lang. Hierdoor valt het licht in plaats van op het netvlies er voor. Deze patiënten zien niet helder op afstand. Ze kunnen echter wel dichtbij lezen zonder bril of contactlenzen. De laserbehandeling heeft tot doel het hoornvlies af te vlakken. Bijgevolg komen de lichtstralen terecht op het netvlies.

Hypermetropie of verziendheid: Het oog is te kort. Hierdoor vallen de lichtstralen achter het netvlies. De patiënt ziet onscherp voor ver en dichtbij. De laser zal het hoornvlies boller maken. Hierdoor vallen de binnenkomende lichtstralen terug op het netvlies.

Astigmatisme of cylinderafwijking: Het hoornvlies heeft een verschillende kromming in de horizontale en verticale as. De vorm is als een rugbybal ipv een ronde bol. Bijgevolg ziet de patiënt de lijnen gekromd. De laser zal in de ene as meer corrigeren dan in de andere as. Deze aandoening komt vaak gecombineerd voor met de hierboven beschreven afwijkingen. De laser zal de verschillende afwijkingen in één stap behandelen.

Afhankelijk van uw afwijking zal de oogarts de voor u passende ingreep uitkiezen in de refractieve oogheelkunde.

Bioptics

Bij deze combinatietechniek van lensimplantatie en laser kan men bijziendheid van meer dan -9 dpt en verziendheid van meer dan + 4 dpt behandelen.

Eerst voeren we de lensimplantatie uit onder druppelnarcose van het ene oog. We implanteren meestal de ICL- implantlens, wat een heel dunne plooibare lens is. Deze neemt plaats net voor de eigen lens. Dus achter de pupil. Deze lens bezit geen klauwtjes en steunt op de zonulavezels van de eigen lens. De ICL-lens komt niet in contact met de eigen lens. We dienen hiervoor geen hechting te plaatsen.

Het tweede oog opereren we in principe een week later. Nadien kunnen we de eventuele restrefractie behandelen met een Lasik behandeling. 1 à 3% van de patiënten kan op termijn wel cataract ontwikkelen. De procedure is echter omkeerbaar. Deze lens biedt ook de oplossing bij de behandeling van keratoconus wat betreft de bijziendheidcomponent.

We beschikken over de Vumax echografie apparatuur, waarmee we heel precies de oogstructuren in beeld kunnen brengen. Bovendien kunnen we zo steeds op een betrouwbare manier de lensdiameter bepalen. We implanteren zelfs ook torische ICL, die zowel de bijziendheid als de cilinderafwijking van het oog corrigeren.
Bioptics-Eyecenter-Latem-Eeklo

Lasik

Lasik is een lasertechniek ter correctie van brilcorrecties (van -9 tot +3.5D). We maken een fijn hoornvliesflapje op een pijnloze manier. De laserbehandeling duurt slechts enkele seconden en we kunnen beide ogen in één tijd behandelen. De dag na de laser kan u alle activiteiten hervatten en ziet u reeds erg goed.

Indien u ouder bent dan 45 jaar dan zal u na de behandeling vaak nog een leesbril nodig hebben, tenzij u kiest voor monovision. Bovendien is er geen enkel litteken te zien.

Het betreft een erg veilige techniek met een zeer hoog slaagpercentage. We passen deze techniek toe in 90 % der gevallen. De meest frequente nevenwerking is dat we eventueel nog een bijcorrectie dienen uit te voeren. Dit omdat na de eerste lasertherapie we nog geen optimaal resultaat konden bekomen. Lees hier meer informatie.

Bekijk hier de video over Lasik

Is de CO2 laser behandeling pijnlijk?

Neen, U voelt de laserstraal niet. Wel krijgt u een inspuiting met verdoving onder de huid. Dit veroorzaakt wel wat spanning of pijn. De laser maakt wel wat lawaai, maar de chirurg zal het geluid eerst demonsteren op een vochtige tongspatel.

Is de laser gevaarlijk voor het oog?

Neen, het oog wordt beschermd met een erg glad metalen schaaltje. Door die bescherming heb je ook geen last van het felle licht dat op uw gelaat schijnt tijdens de procedure. De laserenergie wordt steeds getest voor het starten van de ingreep.

Hoe lang duur een blepharoplastie?

De ingreep op beide bovenoogleden duurt een 30 minuten. Indien de 4 oogleden worden behandeld duurt de ingreep een uur. Daarna blijft u nog wel een uurtje in het LVC met ijs op de ogen om een hematoom te voorkomen.

Hoe lang blijft het effect van een blepharoplastie?

Door de verdere veroudering van de huid en toename van laxiteit, kan het nodig zijn de procedure te herhalen. Het effect houdt echter steeds 10 jaar aan alvorens eventueel een heringreep te overwegen.

Wat behelst de nazorg?

Eens u thuiskomt moet u nog ijspakketten plaatsen op de ogen gedurende enkele uren. Indien u enige pijn ervaart, wat zelden voorkomt, dan kan u een Dafalgan of Nerofen nemen. Neem echter geen Aspirinederivaten, omdat deze het bloed verdunnen. U moet met uw hoofd ook iets hoger slapen met voorbeeld twee kussens.

De dag na de behandeling wordt u verwacht op controle. Daarbij vervangen we de steriele strips op de wonde. Een week later worden de hechtingen (prolene) verwijderd.

Wat is een corneatransplantatie?

Door het troebel worden van het hoornvlies (cornea), kan het zicht dermate mistig worden dat uw oogarts beslist om het hoornvlies te vervangen. Het hoornvlies is afkomstig van een corneabank en betreft een hoornvlies van een pas overleden persoon.

Er kunnen verschillende redenen bestaan waarom een hoornvlies troebel wordt. Meest frequent gaat het om een keratoconus. Dit is een aangeboren aandoening, waarbij het hoornvlies in één sector verdunt. Daardoor vertoont het een erg stijle kromming.

Door het uitvoeren van een hoornvliestopografie stelt de oogarts de aandoening vast. Andere redenen van een troebel hoornvlies kunnen zijn:
• Verlies van endotheelcellen jaren na cataractoperatie met voorkamerlensimplant;
• Corneadystrofie.

Corneatransplantatie

Hoe verloopt deze ingreep?

De operatie gaat door onder algemene narcose en duurt ongeveer één uur. Het principe is dat we met een trepaan het zieke hoornvlies verwijderen en dan vervolgens het nieuwe hoornvlies inhechten. Zodat het zicht terug helder wordt.

Wat kan u verwachten na de ingreep?

Het herstel verloopt over ongeveer 1 maand. U dient het oog 6x per dag te druppelen met cortisone om afstoting van de ent te voorkomen. U dient ook een vochtinbrengende ooggel te gebruiken.

Dit toxine is afkomstig van het gif botuline, welke de ziekte botulisme veroorzaakt. Daarbij treden spierverlammingen op. In de plastische oogheelkunde wordt botuline in sterk verdunde dosis onder de huid ingespoten bij de volgende indicaties:

  • Rimpels rond de ogen;
  • Voorhoofdrimpels;
  • Verwekken van therapeutische ptosis bij cornealetsel;
  • Behandelen van blepharospasme (een soort oogspierkramp toestand waarbij de patiënt de ogen niet meer vrijwillig kan openen).

De inspuiting gaat gepaard met een lichte pijnsensatie van korte duur. Het effect van de medicatie komt na een drietal dagen en houdt een 6 tal maand aan. Nadien moet de therapie hernomen worden.

Wanneer uw oogarts u meldt dat er cataract te zien is in het oog, betekent dit dat de ooglens troebel wordt. Patiënten zien alsof ze kijken doorheen een mat glas of door een waterval. U ervaart bijgevolg een minder scherp zicht en de kleuren vervagen. Verder ziet u alles minder contrastrijk en soms zal u dubbel zien met het aangedane oog.

Lees hier meer informatie over de behandeling van cataract.

U kan in de praktijk een folder bekomen waarin alles beschreven staat. We sturen hem ook graag naar u op.

Bij een patiënt met glaucoom is de oogzenuw beschadigt. Vaak vormt een verhoogde oogdruk de oorzaak. Aangezien glaucoom de oogzenuw beschadigt, kan er gezichtsveldverlies optreden.

Glaucoom kan behandeld worden, maar de reeds aanwezige schade aan het gezichtsveld is onomkeerbaar. Daarom zijn preventieve oogonderzoeken essentieel.

Keratoconus is een aandoening die gebruikelijk begint aan een jonge leeftijd. De oorzaak is nog ongekend. Het veroorzaakt een verdunning en een onregelmatige vormverandering in de cornea (hoornvlies). Daardoor gaat het zicht progressief achteruit.

Behandeling

In het algemeen zijn patiënten met deze aandoening aangeraden om semi-harde contactlenzen te dragen. Hoewel, als de patient de lens niet goed verdraagt, kunnen intacs (vb. hoornvliesimplantaten) de oplossing bieden.

Tijdens deze procedure planten we een of twee Polymethylmetacrylaatringen (PMMA) in het hoornvlies als versterking. Na de implantatie is het zicht van de patiënt veelal helderder en kan men de contactlenzen over het algemeen beter verdragen. Zes maand voor de intacsprocedure passen we UV-Crosslinking toe om het hoornvlies te versterken en verdere ontwikkeling van keratoconus tegen te gaan.

Ouderdoms maculalijden (LMD) is een pijnloze maar progressieve, chronische ziekte die het dagelijks leven ernstig kan verstoren. De ziekt manifesteert zich door vervorming bij het zien van rechte lijnen en een gedaald leesvermogen.

We stellen de eerste tekenen (drusen) soms al op jongere leeftijd vast bij een oogfundusonderzoek. Als therapie worden dan voedingssupplementen voorgesteld welke luteïne, deanxanthine en Vit E bevatten.

Op latere leeftijd kunnen deze patiënten maculaire degeneratie ontwikkelen. Er ontstaan kleine bloedingen uit nieuwgevormde bloedvaten in membranen t.h.v. de macula. De behandeling bestaat uit het uitvoeren van intravitreale injecties. Lees hier meer informatie.

Behandeling: intravitreale injectie

In geval van natte LMD injecteren we in het glasvocht een specifiek medicijn (Avastin, Macugen, Lucentis). Er worden drie inspuitingen gegeven met een interval van 6 weken. Na de inspuiting moet u druppelen in het oog met een ontstekingsremmer en antibiotica. De risico’s van de injecties zijn minimaal. 2 dagen na de behandeling komt u echter op controle om de oogdruk te meten en te controleren of er zich geen infectie voordoet.

Ptosis is een laaghangend bovenooglid. Deze aandoening kan aangeboren of verworven zijn:

  • Bij een aangeboren type kan het nodig zijn op zeer jonge leeftijd de ooglidstand te corrigeren.
  • Mogelijke oorzaken voor een verworven ptosis zijn: een trauma, een neurologische aandoening of het voorkomen na een oogheelkundige ingreep door de ooglidspreider.

Behandeling

Nadat de oorzaak van de ptosis wordt herkend, zal u worden voorgesteld de ooglidstand te corrigeren. Op jonge leeftijd zal dit gebeuren onder algemene narcose. Bij een volwassene gebeurt de ingreep steeds onder lokale anesthesie met de CO2 laser zodat we de ooglidstand tijdens de ingreep kunnen controleren.

De ingreep duurt een uurtje en nadien blijft u nog een uur in het LVC voor ijspakketten ter preventie van bloedingen. Het is raadzaam dat u alle bloedverdunners stopt een 14 dagen voor de ingreep. Bij kinderen hechten we de huid met oplosbare hechtingen, bij de volwassene verwijderen we de hechtingen een week na de ingreep.

De meest frequente complicatie bij een cataractoperatie is het optreden van nastaar. Dit houdt in dat het zicht na enkele maanden of jaren terug troebel wordt. De oorzaak is de vertroebeling van het achterkapsel van het lenszakje ( < 5 % bij Acrylic amplanten).

De behandeling hiervoor is echter eenvoudig en wordt uitgevoerd met de Yag-laser. Dit is een pijnloze éénmalige therapie. Deze duurt slechts enkele minuten en daarna is het zicht terug volledig herstelt.

Het is de afkorting van “presbyopic lens exchange”. Deze term uit de oogheelkunde betekent dat we de heldere lens van een patiënt ouder dan 45 jaar gaan vervangen door een progressieve (multifocale) lens of een accommodatieve lens. Het betreft dus geen cataract en er is vanuit de mutualiteit dan ook geen teruggave voorzien. De ingreep gebeurt op ambulante basis onder druppelverdoving in de operatiezaal van de praktijk op de Kortrijksesteenweg 206 te Sint-Martens-Latem.

Er worden nu ook multifocale torische implantlenzen gefabriceerd, waarmee we zowel de verziendheid of bijziendheid als het astigmatisme met dezelfde implant kunnen corrigeren.

Accomodatieve implant

Deze implantlens heeft een bijzonder design. De optiek van de lens klikt namelijk naar voor bij accommodatie. Zo kan men zowel scherp zien op afstand als voor dichtbij. Deze lens wordt vanaf de leeftijd van 50 jaar ingeplant.

Men dient na de ingreep het oog echter te trainen om terug te leren accommoderen voor het zicht nabij. Dit kan een maand duren alvorens dit optimaal is.

De plooibare lens wordt geïnjecteerd via een 2.5 mm incisie. De accommodatieve amplitude van deze lenzen is gemiddeld 1.5 Dioptrie. Sommige patiënten dienen nadien nog een leesbril te dragen om bijsluiters te kunnen lezen.

accomo

Progressieve implant

Dit is een plooibare lens waarmee u zowel voor ver als voor dichtbij kan zien. Deze lens wordt ook geïnjecteerd via de 2.5 mm incisie. In 2002 startten we met het implanteren van deze implantlenzen. Het licht wordt gesplitst in een focus voor ver en dichtbij. Voor PC werk zal u soms nog een kleine correctie dienen te dragen.

Sommige patiënten hebben na de ingreep tijdelijk last van halo’s omheen een lichtpunt. Ook kan het dat u wat contrast verliest na de ingreep. 81 % van de patiënten welke bilateraal werden geïmplanteerd functioneren zonder bril. Er worden nu ook multifocale torische implantlenzen gefabriceerd waarmee we zowel de verziendheid of myope als het astigmatisme met dezelfde implant kunnen corrigeren.

prelex

Het OCT onderzoek laat ons toe op een zeer gedetailleerde manier de verschillende lagen van het netvlies te onderzoeken. En dit bovendien zonder een kleurstof te moeten inspuiten zoals bij een fluoangiografieonderzoek. Deze pijnloze test laat ons vooral toe patiënten met ouderdoms maculalijden (LMD) op te volgen.

Dankzij OCT kunnen we de resultaten van de behandeling van LMD mooi volgen en uitleggen aan de patiënt. OCT kent ook zijn toepassing bij het volgen van glaucoompatiënten. De dikte van de zenuwvezellaag kan worden gemeten. Een te hoge oogdruk tast precies deze laag van het netvlies aan.