Over ons

Oogarts Gent, Eeklo, Merelbeke, Gavere, Latem en Terneuzen

Het Eyecenter is een centrum met oogartsen gelegen in regio Gent. De oogarts klinieken zijn gevestigd in Eeklo, Merelbeke, Sint-Martens-Latem, Gavere en Terneuzen. Op deze site zal u informatie terug vinden over een aantal veel voorkomende oogproblemen. Hier vindt u ook de praktische informatie voor het maken van een afspraak bij Dr. Fernand De Wilde, Dr. Katrien Vandekerckhove, Dr. Caroline Dauwe en Dr. Kristof Van Schelvergem, Dr. Melissa Vereecken, Dr. Wojciech Suda, Dr. The Anh Mai, Dr. Kathy Van Oevelen, Dr. Sadettin Tecim.

Het medisch team telt negen oogartsen en heeft bovendien een sterke reputatie in de algemene oogheelkunde. Het team bestaat daarnaast uit hoogopgeleid personeel dat u graag met de juiste deskundigheid en veel enthousiasme zal ontvangen. Bij het Eyecenter staat u centraal. Het gaat tenslotte om uw individuele oogafwijking. Deze vraagt dan ook een heel precieze behandeling.  Daarom heeft elke oogarts zich gespecialiseerd in een specifiek deelgebied van de oogheelkunde.

 

Eyecenter, oogarts in Gent

Dr. Fernand De Wilde (Eeklo, Sint-Martens-Latem en Merelbeke)
 • Algemene oogheelkunde
 • Cataractchirurgie
 • Refractieve chirurgie door middel van ReLeX Smile, femtolasik, ICL, implantlenzen…
 • Droge ogen
 • Ooglidcorrecties met de CO2 laser

Dr. Katrien Vandekerckhove (oogarts in Sint-Martens-Latem)
 • Algemene oogheelkunde
 • Kinderoftalmologie tot 18jaar
 • Glaucoom
 • Maculadegeneratie
 • Intravitreale injecties
 • Controle diabetespatiënten
Dr. Caroline Dauwe (oogarts in Eeklo)
 • Algemene oogheelkunde
 • Cataractchirurgie
 • Refractieve chirurgie door middel van ReLeX Smile, femtolasik, ICL, implantlenzen…

Dr. Kristof Van Schelvergem (oogarts in Merelbeke en Sint-Martens-Latem)
 • Algemene oogheelkunde
 • Medische retina
 • Fluo-angiografie
 • Controle diabetespatiënten

Dr. Melissa Vereecken (oogarts in Merelbeke)
 • Algemene oogheelkunde
 • Kinderoftalmologie
 • Oculoplastisch, traanweg- en cataract chirurgie
Dr. Sadettin Tecim (oogarts in Eeklo en Gavere)
 • Algemene oogheelkunde
 • Cataract chirurgie
Dr. Wojciech Suda (oogarts in Gavere, Merelbeke, Sint-Martens-Latem)
 • Algemene oogheelkunde
 • Medische Retina
Dr. The Anh Mai (oogarts in Gavere)
 • Algemene oogheelkunde
 • Cataract chirurgie
 • Glaucoom chirurgie

 

Raadplegingen in het Eyecenter Latem

Na telefonische contactopname (09/225.61.90) komt u terecht bij de secretaresse. Zij zal u in functie van uw probleem zo snel als mogelijk een afspraak geven. Desondanks worden we geconfronteerd met oplopende wachttijden. Dit aan de ene kant ten gevolge van het aangroeiend bestand van chronische patiënten. En aan de andere kant door de blijvende toeloop van nieuwe patiënten. Het oogartsencentrum is zich echter bewust van het feit dat dit haaks staat op een efficiënte dienstverlening. Wij proberen daarom al het mogelijke te doen om hier een oplossing voor te vinden. Desondanks zorgt de beperkte instroom (numerus clausus) in de geneeskunde er evenwel voor dat het zeer moeilijk wordt om nog nieuwe oogartsen aan te trekken.

Om u snel te kunnen helpen, is het zinvol dat het secretariaat reeds wat voorinformatie krijgt over uw problematiek. Zo kunnen we namelijk beter rekening houden met de dringendheid van bepaalde oogziekten. Gelieve dus in enkele korte bewoordingen uw oogprobleem te omschrijven. Enkele voorbeelden: snelle vermindering van scherpte in één oog, een kwetsuur van het oog of duidelijke ontsteking (roodheid) en pijn aan de ogen. Ook als u een wens heeft, als brilvrij zijn of een ooglidcorrectie, is het best deze reeds te vermelden bij het maken van de afspraak. Indien u reeds vroeger oogproblemen heeft gehad, is het ook nuttig om deze voorgeschiedenis te vermelden (bijvoorbeeld cataract, glaucoom of maculadegeneratie…).

Dringende problemen zullen steeds voorrang krijgen en worden op korte termijn ingelast in het programma. U moet evenwel beseffen dat niet elke klacht als even dringend kan worden beoordeeld. Zo niet wordt het hele afsprakensysteem ontwricht en is niemand meer tevreden.

 

Onderzoeken

 • Algemeen oogonderzoek zowel voor kinderen als volwassenen
 • Brilvoorschriften
 • Chauffeursonderzoek (medische schifting voor rijbewijs)
 • Oogdrukmeting (opsporen van te hoge oogdruk of glaucoom)
 • Opvolging van glaucoom door middel van oogdrukmeting en centraal gezichtsveldonderzoek
 • Opvolging van diabetespatiënten door middel van netvliesonderzoek en fluo-angiografie (het nemen van foto’s van de bloedvaten van het netvlies na inspuiting van een contraststof)
 • Echografie van het voorste oogsegment als voorbereiding op een operatie
 • Endotheelmeting (meting van de achterkant van het hoornvlies) als voorbereiding op een cataractoperatie, phake implantlenzen

 

Privacy

De wet op privacy leven wij strikt na. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. Enkel de behandelende arts of optometrist raadpleegt uw dossier. Op eenvoudig verzoek kan u alle info over uw dossier bekomen.

Heeft u nog meer vragen?