Maculadegeneratie

wwwLeeftijdsgebonden maculaire degeneratie (LMD)

 

Hoe werkt het oog?

Het netvlies (de retina) is de binnenste laag van het oog. Ze bekleedt de achterzijde van het oog en bevat miljoenen cellen, die het licht opvangen. Het centrum van het netvlies bevat het grootste aantal lichtgevoelige cellen. Deze zone is zeer belangrijk voor het zicht en wordt de macula (gele vlek) genoemd. Maculadegeneratie (LMD) tast dan ook de macula aan. Lees hier meer informatie over maculadegeneratie en de behandeling ervan.

 

Wat is maculadegeneratie?

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een pijnloze, maar progressieve chronische ziekte, die nooit leidt tot volledige blindheid, maar die wel het dagelijks leven ernstig kan verstoren. LMD is de meest voorkomende oorzaak van verlies van het gezichtsvermogen bij 60-plussers in de geïndustrialiseerde landen.

 

Wat is het verschil tussen droge LMD en natte LMD?

Maculadegeneratie begint meestal als het minder ernstige droge type. De eerste tekenen zijn drusen. Deze stellen we soms al op jongere leeftijd vast bij een oogfundusonderzoek. Drusen zijn opstapelingen van cholesterol en vetten in de buurt van de gele vlek. Als deze zich blijven opstapelen, tasten ze de verschillende lagen van het netvlies aan. Uiteindelijk zullen ze de cellen van het netvlies, die lichtbeelden doorgeven aan de hersenen, beschadigen. Daardoor ontstaan in uw centraal gezichtsveld “zwarte” of “blinde” vlekken. Ernstig zichtverlies is zeldzaam bij droge LMD. De gezichtsscherpte neemt geleidelijk aan af.

Natte LMD maakt slechts 15 tot 20% uit van alle gevallen van LMD. Ook al kan natte LMD spontaan ontstaan, wordt ze toch meestal voorafgegaan door de droge vorm van de ziekte. Natte LMD wordt gekenmerkt door bloedingen en vocht op de macula. De macula zal verouderen en atrofiëren en is niet meer goed doorbloed. Dit zorgt voor de vorming van nieuwe kleine bloedvaten, die het netvlies op ongecontroleerde wijze binnendringen. De capaciteit van het netvlies om een beeld scherp te stellen vermindert. De natte vorm zal dan ook sneller gezichtsscherpte verlies geven.

 

Wat zijn de symptomen van maculadegeneratie?

 • Vervorming van beelden: rechte lijnen gaan golvend of gebogen lijken;
 • Moeite met onderscheiden van gezichten, lezen, naaien…;
 • Donkere vlekken in het centrum van het gezichtsveld;
 • Verminderd zicht in het donker;
 • Verminderde kleurwaarneming.

LET OP! Er bestaat een risico voor uw tweede oog, indien uw eerste oog aangetast is door LMD.

U kan uw zicht zelf controleren via onderstaand amslerrooster. 

 • Houd uw bril of contactlenzen aan en hou het rooster op een afstand van 30cm;
 • Bedek één oog en kijk met het andere oog naar de stip in het midden;
 • Herhaal de test met het andere oog.

Indien u “ja” antwoordt op één van deze vragen hieronder, raadpleeg dan onmiddellijk uw oogarts.

 • Ontbreekt de centrale stip?
 • Ontbreekt er een deel van het rooster?
 • Zijn er golvende of gebogen lijnen?
 • Neemt u schaduw waar op het rooster?
 • Lijken delen van het rooster groter of kleiner?

 

De behandeling

Momenteel kan LMD niet definitief worden genezen, maar het is mogelijk om de evolutie ervan te stoppen/af te remmen en/of het zicht te verbeteren. De behandeling van droge maculadegeneratie is vooral gericht op opvolging en afremming van de ziekteprogressie. Voor de natte vorm van LMD zijn in de afgelopen jaren effectieve behandelingen op de markt gebracht. De behandeling bestaat uit het uitvoeren van een intravitreale injectie van een specifiek product dat de nieuwvorming van bloedvaten tegengaat. Bijgevolg kan u terug een beter centraal zicht krijgen.

Intravitreale injectie voor behandeling van natte maculadegeneratie

Voor de behandeling van natte maculaire degeneratie gaan we injecties in het glasvocht geven met een specifiek medicijn (Eylea, Lucentis of Avastin). De inspuitingen gebeuren onder steriele omstandigheden in de operatiekamer van de praktijk. Er worden inspuitingen gegeven met een interval van minimum 4 weken, volgens het “treat & extend” regime. De injectie loopt als volgt:

Bij aankomst in het Eyecenter meldt u zich aan en zet u zich in de wachtzaal. Hier doet u alvast een hoofdkapje en een schoenovertrek aan. Vervolgens brengt de verpleegster een eerste druppel in uw oog om de pupil te verwijden. Daarnaast brengt ze ook een druppel verdoving in. Een tiental minuten later wordt van beide een tweede druppel ingebracht.

Na een 20-tal minuten zijn de druppels volledig ingewerkt en gaat u naar de operatiekamer. Daar wordt een laatste druppel verdoving ingebracht. Vervolgens worden de huid rond uw oog en het oog ontsmet. Uw oog wordt opengehouden met een spreider. De dokter plaatst de intravitreale injectie in het glasvocht van uw oog.

Na de inspuiting krijgt u als laatste een druppel in het oog met een ontstekingsremmer en een kunsttraan.

 

 

Bron: Novartis. (2019) Wat u moet weten over leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (LMD). Novartis Pharma NV. https://www.eyecenter.be/wp-content/uploads/info_corner/lucentis_patient_brochure_lmd-nl.pdf

 

Terug naar overzicht