Vragenlijst oogheelkundige chirurgie

Ogen laten laseren

In 5 % van de gevallen dient een bijcorrectie te gebeuren. Het kan immers dat na de laserbehandeling nog een kleine restcorrectie overblijft. Deze bijcorrectie gebeurt na een tweetal maand en de kosten zitten vervat in het betaalde bedrag. Elke kost voor een bijbehandeling het eerste jaar na de initiële oogheelkundige chirurgie zit in het betaalde bedrag.

De Lasik behandelingen worden uitgevoerd sinds 1989 en de patiënten worden jaarlijks gecontroleerd. Dr. De Wilde voert deze oogheelkundige chirurgie uit sinds 1997 (in totaal meer dan 2000 lasik procedures). Een nabehandeling na meer dan één jaar diende hij slechts bij 0.1% uit te voeren.

Boven de leeftijd van 45 jaar moet u er wel rekening mee houden dat er een leesbril zal nodig zijn. Zeker indien u bijziend was. In de verziende groep van patiënten zien we dat ongeveer de helft van de mensen ook brilvrij is voor dichtbij.

Complicaties zijn erg zeldzaam.

Ze zijn enerzijds verbonden aan de ervaring van de chirurg en anderzijds aan de apparatuur. Het infectierisico is echter beperkt tot 1/3000. Dit houdt in dat er een kiem onder het flapje komt. Dit is op te lossen door intensief antibiotica te druppelen of te spoelen onder de flap. U zal een infectie opmerken door plots wazig zicht en roodheid van het aangedane oog. U dient in dat geval dringend de oogarts te raadplegen. Er bestaan ook steriele inflammaties van de flap. Deze zijn echter ook op te lossen door het indruppelen van specifieke medicatie.

 

Flapproblemen:
  • De flap kan incompleet of onregelmatig zijn (0.05%);
  • De flap kan een gaatje vertonen (0.05%);
  • De keratoom kan tijdens het maken van de cut stoppen, waardoor de procedure met drie maand wordt uitgesteld.

(Deze complicaties hebben geen verminderd zicht tot gevolg.)

  • De flap kan kleine plooitjes vertonen. Dit voorkomen we door een contactlens op het oog te plaatsen gedurende 24 uur bij een correctie hoger dan -6.00 dpt.
  • Een laatste bijwerking is de ingroei van epitheelcellen onder de flap. Dit komt echter enkel voor na een heringreep in ongeveer 10 % van de gevallen en belemmert het zicht niet. We kunnen deze celletjes verwijderen.

Vanaf een leeftijd van 18 jaar, indien uw correctie stabiel is in het laatste jaar en u gezonde ogen heeft. Het oog moet immers volgroeid zijn.

U kan de lasercorrectie laten uitvoeren tot de leeftijd van 70 jaar. Dit op voorwaarde dat uw eigen lens nog helder is. Veel personen ouder dan 65 jaar hebben immers al lenstroebeling of cataract. Hierbij is het echter aangewezen de lens te vervangen door een kunstlens om zo de patiënt brilvrij te maken.

Lasik

Neen, pijnloos. U zal voordien een verdovend druppeltje krijgen in de ogen. Nadien zal u enkel bij het plaatsen van de ooglidsperder en keratoom een lichte druk ervaren. De laserbehandeling zelf zal u niet voelen.

Na de oogheelkundige chirurgie, als het oog terug ontwaakt, zal u een lichte prikkeling met eventueel tranen ervaren in de eerste 24 uur. Uw oog wordt afgeschermd met een doorschijnende schelp. Dit zorgt ervoor dat u niet in de ogen kan wrijven. Deze schelp moet u na de laserbehandeling en gedurende de eerste nacht ophouden.

 

Lasek/PRK

Indien u een Lasek/PRK behandeling onderging, dan kan het oog enkele dagen wat pijnlijk zijn. Er wordt steeds een contactlens op het oog geplaatst om dit te voorkomen. Soms is er echter toch wel wat pijn na een PRK behandeling en het oog kan ook enkele dagen tranen.

Enkele uren na de Lasik-ingreep wordt het zicht steeds beter. Eerst zal u nog wat branderigheid en tranen ervaren. Dit houdt slechts een 12 tal uur aan. Indien u bijziend was, dan komt het zicht snel terug. Dezelfde avond kan u reeds doorheen de beschermende bril naar televisie kijken.

Bij een verziende patiënt daarentegen duurt het wat langer. U zal dan eerst vooral verbetering ervaren voor dichtbij en na een week verbetert het zicht progressief ook voor ver.

Bij de Lasek/PRK oogheelkundige chirurgie duurt het herstel van het zicht meerdere dagen.

Blindheid na de lasik procedure is beschreven, maar komt uiterst zelden voor. Dit komt enkel voor indien men werkt in niet steriele omstandigheden. In het Laser Vision Clinics (LVC) is dit echter nog nooit voorgekomen, omdat we strikte steriliteitsregels volgen.

Wel kan het voorkomen dat u na de ingreep wat minder goed ziet dan u voorheen zag met uw optimale bril. Bij een zware bijziendheid of verziendheid kan men bijvoorbeeld één lijn verliezen in visus. Dit weegt daarentegen meestal niet op tegen het immense comfort van goed te kunnen zien zonder hulpmiddelen na de laseringreep.

Bij hogere correcties zal de oogarts u aanraden Zyoptix uit te voeren, omdat we dan een betere kwaliteit van het zicht kunnen bekomen.

Ja, in de regel wel. Enkel indien u het wenst, zal de oogarts beide ogen op verschillende tijdstippen behandelen.

Bij lasik kan u de dag na de ingreep uw werkzaamheden al hervatten. U dient wel uw ogen te druppelen volgens een strikt schema. Na PRK / LASEK moet u een contactlens (verbandlens) op het oog dragen en kan u pas na een week het werk hervatten.

Gelieve ons hiervoor te contacteren.

Contacteer uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor terugbetaling.

De betaalde prijs bevat alle nacontroles gedurende drie maand en een eventuele correctiebehandeling binnen de twee jaar. Het vooronderzoek is wel betalend en blijft zes maand geldig.

De dag na de Lasik komt u op controle in de praktijk. Indien de oogtesten gunstig zijn, dan hoeft u pas één maand later op een tweede controle te komen. Verdere controle is voorzien na 6 maand en vervolgens jaarlijks.

Bij Lasek/PRK is er ook een bijkomende controle na drie dagen om de contactlens te verwijderen en een controle na één week om de toestand van het epitheel op te volgen.

Alle patiënten zijn uiteindelijk brilvrij na de behandeling. Bij 8% van de gevallen moet wel een retouche worden verricht. Meestal wordt dit een 2 à 3 tal maand na de eerste laserbehandeling verricht.

Deze bijbehandeling is minder belastend, omdat het flapje reeds gemaakt is en we dit enkel moeten liften onder druppel verdoving. Indien de laser u bijvoorbeeld brengt van -8 Dioptrie naar -1 Dioptrie, dan kunnen we dit bijwerken. Ook indien u uitkomt op + 1 Dioptrie of indien er nog een cilinder overblijft.