Begrippen

Dit behelst de behandeling van alle refractiestoornissen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme met de excimerlaser. Deze behandelingen worden uitgevoerd op ambulante wijze in het Laser Vision Clinics (LVC) te Drongen of in het Dr. Binkhorst Eye Center (BEC) te Oostburg (Nl). De behandeling is volledig pijnloos en beide ogen worden steeds in één tijd behandeld. Eind 2007 wordt de “all laser surgery of bladeless surgery” geïntroduceerd in het LVC. Daarbij zal bij Lasik het hoornvliesflapje worden gemaakt met de femtosecondlaser, dus zonder het gebruik van een mesje.

Patiënten melden zich in ons oogcentrum meestal aan met de vraag: “kan ik van mijn contactlenzen of brillen af ?”

Het betreft een groep van behandelingen en pas na een grondig vooronderzoek zal de oogarts beslissen welke behandeling best past bij Uw refractiestoornis.U ziet hier een afbeelding van de MEL-80 excimerlaser van de firma Zeiss welke we in Drongen gebruiken.

Bioptics

Bij deze combinatietechniek van lensimplantatie en laser kan men bijziendheid van meer dan -9 D en verziendheid van meer dan + 4 Dioptrie behandelen.
Eerst wordt de lensimplantatie uitgevoerd onder druppelnarcose van het ene oog. Deze lens welke U ziet op de afbeelding klikt met 2 klauwtjes vast op het regenboogvlies. Het tweede oog wordt in principe een week later geopereerd. De lasercorrectie met Lasik van de restrefractie gebeurt dan 6 weken later in één tijd aan beide ogen. Foto Artisan lens

Artisan lens

We implanteren meestal de ICL- implantlens, wat een heel dunne plooibare lens is welke postvat net voor het voorkapsel van de eigen lens, dus zich achter de pupil bevindt. Deze lens bezit geen klauwtjes en steunt op de zonulavezels van de eigen lens. Ze kan gebruikt worden voor de correctie van hoge myopie of forse hypermetropie. We dienen geen hechting te plaatsen. Nadien kan de eventuele restrefractie worden opgelost met een Lasik behandeling. 1 à 3% der patiënten kan op termijn wel cataract ontwikkelen. De procedure is echter reversibel.
Deze lens biedt ook de oplossing bij de behandeling van keratoconus wat betreft de myopiecomponent.
We beschikken over de Vumax echografie apparatuur waarmede we heel precies de oogstructuren in beeld kunnen brengen en alzo steeds op een betrouwbare manier de lensdiameter kunnen bepalen.
Er worden nu ook torische ICL geïmplanteerd waarbij zowel de myopie als de cylinderafwijking van het oog worden gecorrigeerd.

Foto implanteerbare contactlenzen.

ICL implant

De ICL-lens komt niet in contact met de eigen lens

Corneatransplantatie

Lasik

Lasertechniek ter correctie van alle brilcorrecties (van -9 tot +3.5D) . Er wordt een fijn hoornvliesflapje gemaakt op een pijnloze manier. De laserbehandeling duurt slechts enkele seconden en beide ogen kunnen in één tijd behandeld worden. De dag na de laser kan U alle activiteiten hervatten en ziet U reeds erg goed. Indien U ouder bent dan 45 jaar dan zal U na de behandeling vaak nog een leesbril nodig hebben tenzij U kiest voor monovision.

Onmiddellijk na de laser tonen we hieronder de lasikflap, er is geen enkel litteken te zien.

Lasik werd voor het eerst uitgevoerd in 1989 door Dr.Pallikaris uit Griekenland, dus er is reeds meer dan 16 jaar ervaring met deze techniek. Het betreft een erg veilige techniek met een zeer hoog slaagpercentage. We passen deze techniek toe in 90 % der gevallen.

De meest frequente nevenwerking is dat er eventueel nog een bijcorrectie dient te worden uitgevoerd omdat na de eerste lasertherapie we nog geen optimaal resultaat konden bekomen. Dit gebeurt een tweetal maand na de initiële behandeling en komt voor in 5 % van de gevallen. De kans op infectie is minimaal (1/3000) omdat de gelaserde zone wordt beschermd door een flapje. Na de laser dient U antibiotische druppels in te brengen welke een infectie voorkomen. Indien er toch een infectie optreedt dan zal Uw oog rood worden en het zicht verminderen. U dient dan dringend contact op te nemen met de praktijk voor speciefieke behandeling.
Na de ingreep kan ook inflammatie optreden van de flap. Dit komt voor in 1/400 en wordt behandeld met cortisone druppels. Soms wordt onder de flap gespoeld om een eventueel pluisje te verwijderen.
Het maken van de flap kan ook gepaard gaan met eventuele complicaties. Zo kan de flap niet perfect gecentreerd zijn of kan door technisch falen van de keratoom, welke de flap maakt, de flap voorbeeld onvolledig zijn. In dit geval moeten we een zestal weken wachten alvorens de procedure te kunnen hervatten. Hieronder een afbeelding van de keratoom waarmede we het hoornvlies flapje maken.

Femtosecondlaser: actueel kan de corneaflap worden gemaakt met laserapparatuur. We kunnen de dikte en de centrage van de flap kiezen.

Patiënten kunnen ook hinder ondervinden van halo’s , of een storende ring rond een lichtbron. In de regel zal dit neveneffect na enkele maanden verdwijnen. Hier een beeld van een halo rond een lichtbron.

Ook “glare” wat hierboven afgebeeld is kan optreden na de lasertherapie echter verdwijnt ook na enkele maanden.

Bekijk de video over Lasik

Refractiestoornissen

Myopie of bijziendheid: het oog is te lang zodat het licht dat op het hoornvlies valt en gebroken wordt door de cornea en ooglens valt voor het netvlies in plaats van op de gele vlek. Deze patiënten zien niet helder op afstand echter kunnen wel lezen zonder bril of contactlenzen. De laserbehandeling heeft tot doel het hoornvlies af te vlakken zodat de lichtstralen terug op het netvlies geprojecteerd worden.

Permetropie of verziendheid: Het oog is te kort zodat de lichtstralen achter het netvlies geprojecteerd worden. De patiënt ziet onscherp voor ver en dichtbij. De laser zal het hoornvlies boller maken zodat de binnenkomende lichtstralen terug scherp op het netvlies vallen.

Astigmatisme of cylinderafwijking: Het hoornvlies heeft een verschillende kromming in de horizontale en vertikale as. De vorm is als een rugbybal ipv een ronde bol. De patiënt ziet de lijnen gekromd. De laser zal in de ene as meer corrigeren dan in de andere as zodat de patiënt terug scherp ziet. Deze aandoening komt vaak gecombineerd voor met de hierboven beschreven afwijkingen. De laser zal de verschillende afwijkingen in één stap behandelen. Op dit beeld ziet U dat de vertikale as van de cornea krommer is dan de horizontale.

Afhankelijk van Uw afwijking wordt door de oogarts de voor U passende ingreep uitgekozen.

Dit toxine is afkomstig van het gif botuline welke de ziekte botulisme veroorzaakt. Daarbij treden spierverlammingen op. In de plastische oogheelkunde wordt botuline in sterk verdunde dosis onder de huid ingespoten bij de volgende indicaties:

• rimpels rond de ogen

• voorhoofdrimpels

• verwekken van therapeutische ptosis bij cornealetsel

• behandelen van blepharospasme (een soort oogspierkramp toestand waarbij de patiënt de ogen niet meer vrijwillig kan openen)

De inspuiting gaat gepaard met een lichte pijnsensatie van korte duur. Het effect van de medicatie komt na een drietal dagen en houdt een 6 tal maand aan. Nadien moet de therapie hernomen worden.

U kan in de praktijk een folder bekomen waarin alles beschreven staat.We sturen hem ook graag naar u op.

Wat is het?

Wanneer uw oogarts u meldt dat er cataract te zien is in het oog betekent dit dat de ooglens troebel wordt. Patiënten met cataract zien alsof ze kijken doorheen een mat glas of door een waterval. Het woord “cataract” komt dan ook van het Griekse woord “waterval”. Bij het begin van cataract wordt het lezen soms makkelijker, maar het vertezicht vermindert. U ervaart een minder scherp zicht en de kleuren vervagen. Alles wordt minder contrastrijk en soms zal u dubbel zien met het aangedane oog. Soms wordt het moeilijker nog te zien bij fel zonlicht of in het duister.

Door het troebel worden van het hoornvlies kan het zicht dermate mistig worden dat uw oogarts beslist om het hoornvlies te vervangen. Het hoornvlies is afkomstig van een corneabank en betreft een hoornvlies van een pas overleden persoon. Er kunnen verschillende redenen bestaan waarom een hoornvlies troebel wordt. Meest frequent gaat het om een keratoconus, een aangeboren aandoening waarbij het hoornvlies in één sector verdunt en daardoor een erg stijle kromming gaat vertonen. Door het uitvoeren van een hoornvliestopografie stelt de oogarts de aandoening vast. Andere redenen van een troebel hoornvlies kunnen zijn:
• verlies van endotheelcellen jaren na cataractoperatie met voorkamerlensimplant.
• corneadystrofie.

Corneatransplantatie

Hoe verloopt de ingreep?
De operatie gaat door onder algemene narcose en duurt ongeveer één uur. Het principe is dat we met een trepaan het zieke hoornvlies verwijderen en dan het nieuwe hoornvlies inhechten, zodat het zicht terug helder wordt.
Wat kan u verwachten na de ingreep?
Het herstel verloopt over ongeveer 1 maand. U dient het oog 6x per dag te druppelen met cortisone om afstoting van de ent te voorkomen. U dient ook een vochtinbrengende ooggel te gebruiken.

Is een ziekte die de oorzaak van cataract kan vormen. Meestal treedt deze bruine staar, zoals men deze ziekte in de volksmond noemt, op bij oudere personen vanaf 65 jaar, echter jongeren en kinderen kunnen eveneens cataract krijgen. In dit geval zal u een aantal testen moeten ondergaan om de onderliggende oorzaak van de aandoening op te sporen. Andere oorzaken kunnen zijn :
• Suikerziekte, endocrinologische aandoeningen
• Langdurige inname van Cortisone
• Erfelijkheid
• Trauma, voorbeeld na een val of slag op het oog
• Oogziekten zoals glaucoom of regenboogvliesontsteking
• Vroegere oogchirurgie

Deze aandoening komt familiaal voor en treedt op bij 1 persoon op 2000. De oorzaak is nog ongekend. Het is een verzwakking van de cornea (hoornvlies) waardoor er een verdunning optreedt en een onregelmatige kromming. Hierdoor ontstaat een uitstulping wat lijdt tot vermindering van het zicht. De aandoening komt vaak aan beide ogen voor.

Keratoconus is een aandoening die gebruikelijk begint aan een jonge leeftijd. Het veroorzaakt een zwakheid en een vormverandering in de cornea (hoornvlies) waardoor het zicht progressief achteruit gaat. In het algemeen zijn patiënten met deze aandoening aangeraden om semi-harde contactlenzen te dragen. Hoewel, als de patient de lens niet goed verdraagt, kunnen intacs, vb. hoornvliesimplantaten, de oplossing bieden. Tijdens deze procedure worden een of twee Polymethylmetacrylaatringen (PMMA) in het hoornvlies ingeplant als versterking. Na de implantatie is het zicht van de patient veelal helderder en word de contactlens over het algemeen beter verdragen. We gebruiken de femtosecondlaser om tunnels te creëren waarin de segmenten geinserteerd worden. Zes maand voor de intacsprocedure,  wordt UV-Crosslinking toegepast om het hoornvlies te versterken en verdere ontwikkeling van Keratoconus tegen te gaan.

Macula degeneratie

Ouderdoms maculalijden (AMD) is de meest frequente oorzaak van slechtziendheid op hogere leeftijd. De ziekt manifesteert zich door vervorming bij het zien van rechte lijnen en een gedaald leesvermogen. We stellen de eerste tekenen (drusen) soms al op jongere leeftijd vast bij een oogfundusonderzoek. Drusen zijn opstapelingen van cholesterol en vetten in de buurt van de gele vlek. Als therapie worden dan voedingsupplementen voorgesteld welke luteïne, deanxanthine en Vit E bevatten. Op latere leeftijd kunnen deze patiënten maculaire degeneatie ontwikkelen. Er ontstaan kleine bloedingen uit nieuwgevormde bloedvaten in membranen thv de macula. De behandeling bestaat uit het uitvoeren van PDT en evt. intravitreale injectie van een specifiek product dat deze nieuwvorming van bloedvaten tegengaat.

Intravitreale injectie

Voor de behandeling van maculadegeneratie of macula oedeem worden injecties in het glasvocht gegeven met een specifiek medicijn ( Avastin, Macugen, Lucentis). De inspuitingen gebeuren onder steriele omstandigheden in de operatiekamer van de praktijk. Er worden drie inspuitingen gegeven met een interval van 6 weken. Na de inspuiting moet U druppelen in het oog met een ontstekingsremmer en antibiotica. De risico’s van de injecties zijn minimaal, echter 2 dagen erna wordt U teruggezien om de oogdruk te meten en te controleren of er zich geen infectie voordoet.

PDT ( photodynamische therapie)

Deze behandeling word toegepast bij de maculadegeneratie( AMD) van het vochtige type. Hierbij worden in de gele vlek eiwitten en bloedingen vastgesteld met zwelling van het netvlies. Patiënten met AMD Er wordt als behandelng een kleurstof Verteporfyne ( Visudyne) intraveneus ingespoten waarna de gele vlek met een diodelaser wordt behandeld. Deze behandeling duurt een half uur en wordt tweemaal per jaar uitgevoerd. In recente publicaties werd aangetoont dat de combinatie van PDT met intravitreale injecties met anti-VEGF producten de beste kansen op slagen bieden. Patiënten welke voorheen leesproblemen hadden kunnen hierdoor terug beter dichtbij zien.

Het OCT onderzoek laat ons toe op een zeer gedetailleerde manier de verschillende lagen van het netvlies te onderzoeken zonder een kleurstof te moeten inspuiten zoals bij een fluoangiografieonderzoek. Deze pijnloze test laat ons vooral toe patiënten met ouderdoms maculalijden te volgen.

Bij deze aandoening worden behandelingen uitgevoerd zoals PDT en intravitreale injecties. Mits OCT kunnen we de resultaten van de behandeling mooi volgen en uitleggen aan de patiënt. OCT kent ook zijn toepassing bij het volgen van glaucoompatiënten. De dikte van de zenuwvezellaag kan worden gemeten en deze laag van het netvlies wordt precies aangetast bij te hoge oogdruk.

Is de CO2 laser behandeling pijnlijk?
Neen, U voelt de laserstraal niet. Wel krijgt U een inspuiting met anestheticum onder de huid. Dit veroorzaakt wel wat spanning of pijn. De laser maakt wel wat lawaai echter de chirurg zal het geluid eerst demonsteren op een vochtige tongspatel.

Is de laser gevaarlijk voor het oog?
Neen, het oog wordt beschermd met een erg glad metalen schaaltje. Door die bescherming heb je ook geen last van het felle licht dat op Uw gelaat schijnt tijdens de procedure. Ook de chirurg en verpleegsters beschermen hun ogen met een bril.De laserenergie wordt steeds getest voor het starten van de ingreep.

Hoe lang duurt een blepharoplastie?
De ingreep op beide bovenoogleden duurt een 30 minuten. Indien de 4 oogleden worden behandeld duurt de ingreep een uur. Daarna blijft U nog wel een uurtje in het LVC met ijs op de ogen om een hematoom te voorkomen.

Hoe lang blijft het effect van een blepharoplastie?
Door de verdere veroudering van de huid en toename van laxiteit kan het nodig zijn de procedure te herhalen. Het effect houdt echter steeds 10 jaar aan alvorens eventueel een heringreep te overwegen.

Wat behelst de nazorg?
Eens U thuiskomt moet U nog ijspakketten leggen op de ogen gedurende enkele uren. Indien U enige pijn ervaart, wat zelden voorkomt, dan kan U een Dafalgan of Nerofen nemen echter geen Aspirinederivaten omdat deze het bloed verdunnen. U moet ook iets hoger slapen met voorbeeld twee kussens. De dag na de behandeling wordt U verwacht op controle. Daarbij worden de steriele strips op de wonde vervangen. Een week later worden de hechtingen (prolene) verwijderd.

Het is de afkorting van “presbyopic lens exchange” en betekent dat we de heldere lens van een patiënt ouder dan 45 jaar gaan vervangen door of een progressieve (multifokale) lens of een accomodatieve lens. Het betreft dus geen cataract en er is vanuit de mutualiteit dan ook geen teruggave voorzien. De ingreep gebeurt op ambulante basis onder druppelverdoving in de operatiezaal van de praktijk op de Kortrijksesteenweg 206 te Sint-Martens-Latem.

Er worden nu ook multifokale torische implantlenzen gefabriceerd waarmee we zowel de verziendheid of myope als het astigmatisme met dezelfde implant kunnen corrigeren.

Accomodatieve implant

Deze implantlens heeft een bijzondere design zodat het optiek van de lens naar voor klikt bij accommodatie. Alzo kan men zowel scherp zien op afstand als voor dichtbij. Deze implant wordt vanaf de leeftijd van 50 jaar ingeplant en men dient na de ingreep het oog te trainen om terug te leren accommoderen voor de visus nabij. Dit kan een maand duren alvorens dit optimaal is. De plooibare lens wordt ook geïnjecteerd via een 2.5 mm incisie. De accommodatieve amplitude van deze lenzen is gemiddeld 1.5 Dioptrie. Sommige patiënten dienen nadien nog een brilletje te dragen om bijsluiters te kunnen lezen.

accomo

Progressieve implant

Een plooibare lens waarmee U zowel voor ver als voor dichtbij kan zien. Deze lens wordt ook geïnjecteerd via de 2.5 mm. corneale incisie. In 2002 startten we met het implanteren van deze implantlenzen. Het licht wordt gesplitst in een focus voor ver en dichtbij. Voor PC werk zal U soms nog een kleine correctie dienen te dragen. Sommige patiënten hebben na de ingreep tijdelijk last van halo’s omheen een lichtpunt.
Ook kan het dat U wat contrast verliest na de ingreep. 81 % van de patiënten welke bilateraal werden geïmplanteerd functioneren zonder bril. Er worden nu ook multifokale torische implantlenzen gefabriceerd waarmee we zowel de verziendheid of myope als het astigmatisme met dezelfde implant kunnen corrigeren.

prelex

Deze aandoening kan aangeboren of verworven zijn. Bij een congenitaal type kan het nodig zijn op zeer jonge leeftijd de ooglidstand te corrigeren. De verworven ptosis kan veroorzaakt worden door een trauma, een neurologische aandoening, of voorkomen na een oogheelkundige ingreep door de ooglidspreider. Bij een jongere persoon kan het ooglid zakken door het dragen van contactlenzen. Nadat de oorzaak van de ptosis wordt herkend zal u worden voorgesteld de ooglidstand te corrigeren. Op jonge leeftijd zal dit gebeuren onder algemene narcose. Bij een volwassene gebeurt de ingreep steeds onder lokale anesthesie met de CO2 laser zodat we de ooglidstand tijdens de ingreep kunnen controleren. De ingreep duurt een uurtje en nadien blijft u nog een uur in het LVC voor ijspakketten ter preventie van bloedingen. Het is raadzaam dat u alle bloedverdunners stopt een 14 dagen voor de ingreep. Bij kinderen wordt de huid gehecht met oplosbare hechtingen, bij de volwassene worden de hechtingen een week na de ingreep verwijderd.

Cataractoperatie is de meest frequent uitgevoerde ingreep bij de mens en heeft ook de meeste slaagkans in de geneeskunde. In meer dan 99% der gevallen is er een duidelijke verbetering na de ingreep. Het risico van de ingreep behelst het eventueel optreden van een infectie (minder dan 1 op 2000 operaties) welke in de regel op te lossen is met antibiotica behandeling of eventueel spoelen van het oog (vitrectomie). Tijdens de ingreep kan soms een scheurtje optreden van het achterste kapsel van de lens waardoor de ingreep iets langer kan duren omdat het glasvocht dan moet gespoeld worden. Het herstel van de visus kan dan iets langer duren. De meest frequente complicatie is het optreden van nastaar wat inhoudt dat het zicht na enkele maanden of jaren terug troebel wordt. De oorzaak is de opacificatie van het achterkapsel van het lenszakje( < 5 % bij Acrylic amplanten). De behandeling is eenvoudig en wordt uitgevoerd met de Yag-laser. Dit is een pijnloze éénmalige therapie welke gebeurt in de praktijk, slechts enkele minuten duurt en waarna het zicht terug volledig herstelt.