Smile ogen laseren

ReLEx Smile ooglaserbehandeling


SMILE techniek bij refractiechirurgie: Het maken van een hoornvliesflapje bij Lasik is nu overbodig geworden door het gebruik van de “Smile” technologie.  De naam staat voor SMall Incision Lenticular Extraction. Deze nieuwe revolutionaire techniek wordt binnenkort ook in het BOLC toegepast door Dr. De Wilde.  De correctie van myopie en astigmatisme kan nu volledig in “one step”  met één laser (de femtosecondlaser)  worden uitgevoerd en biedt heel wat voordelen. De techniek geeft minder “ droog oog “ probleem postoperatief omdat we geen flap meer hoeven te maken. De zenuwen in de cornea worden nog nauwelijks beschadigd.  Het is te vergelijken met de evolutie van een open buikingreep naar een sleutelgatoperatie. De stabiliteit , integriteit van het hoornvlies en het nachtzicht zijn beter na de ingreep dan met de klassieke flapjestechniek. Omdat we in een gesloten milieu werken verhoogt ook de precisie.